Przedsiębiorstwo komunalne PK Pleszew

Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie – o firmie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie jest Spółką, której właścicielem w 100% jest Miasto i Gmina Pleszew. Jesteśmy przekonani, że dzięki niniejszej stronie internetowej będziemy mogli Państwu przekazywać szereg najistotniejszych oraz najbardziej aktualnych informacji dotyczących prowadzonej przez nas działalności. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o aktywne uczestnictwo we współtworzeniu naszej strony. Zależy nam na tym, aby była ona nieustannie ulepszana oraz tworzona zgodnie z Waszymi uwagami i spostrzeżeniami. Chcemy nieustannie podnosić jakość naszej pracy.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. – podstawowe informacje

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Pleszewie zostało utworzone 1 stycznia 1994 roku. Powstanie tego komunalnego podmiotu zostało uchwalone na mocy Uchwały NR XL III/295/93 Rady Miejskiej w Pleszewie, którą podjęto 10 grudnia 1993 roku. Tę komunalną firmę stworzono na bazie zlikwidowanego wcześniej Zakładu Gospodarki Komunalnej. Gmina oraz Miasto Pleszewo posiada 100% udziałów omawianej spółki. Firma ta jest spółką prawa handlowego. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu nr 0000192188. Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Komunalnego wynosi 8.125.500,00 złotych. Zasięg działania firmy to Miasta i Gmino Pleszew oraz gminy ościenne: Kotlin, Gołuchów, Czermin, Dobrzyca oraz Chocz. W tej firmie zatrudnionych jest około 170 pracowników, którzy posiadają duże doświadczenie w branży komunalnej.

Podział na zakłady organizacyjne

W Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o w Pleszewie wyodrębniono organizacyjnie kilka zakładów. Są one następujące:

 • Oczyszczalnia Ścieków,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 • Zakład Usług Komunalnych.

Jakie usługi świadczy to przedsiębiorstwo komunalne?

Ta spółka zajmują się świadczeniem usług o dwojakim charakterze – zarówno komercyjnych jak i komunalnych. Zróżnicowany przedmiot działalności to jeden z ich atutów. Umowa spółki określa najważniejsze aspekty działalności. Są one następujące:

 • uzdatnianie, produkcja oraz dostawa wody,
 • odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków,
 • wywożenie odpadów płynnych i stałych,
 • prowadzenie segregacji odpadów,
 • utrzymywanie oraz konserwowanie zieleni,
 • przeprowadzanie remontów oraz budowanie sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • budowanie oraz remontowanie ulic, chodników i placów,
 • utrzymanie dróg, chodników i ulic w trakcie okresu zimowego,
 • przeprowadzanie badań laboratoryjnych wody, gleby i ścieków.

Misja przedsiębiorstwa

Podstawową misją naszego przedsiębiorstwa jest poszanowanie dla środowiska naturalnego. Chcemy dostarczać Klientom usługi cechujące się najwyższą jakością. Wszystkich klientów traktujemy tak samo. Szacunek i partnerskie zasady to nasze priorytety. Najwyższą wartością jest dla nas satysfakcja klienta oraz działanie zgodnie z zasadami fair-play.