Jak i gdzie zlecić badania ścieków i wody pitnej?

Często gołym okiem nie jest możliwe, aby sprawdzić czy z wodą jest wszystko w porządku. Jeśli pojawią się wątpliwości co do jakości wody warto jest zlecić jej badanie. Gdzie zatem można zlecić badanie wody pitnej i ścieków?

Woda, która może szkodzić zdrowiu

Woda z kranu, z której korzysta się codziennie najczęściej jest wodą zdrową. Może jednak zdarzyć się tak, iż woda może wpływać negatywnie na stan zdrowia. Dzieje się tak jeśli w wodzie znajdują się niebezpieczne substancje w dość dużym stężeniu. Mowa tu m.in. o nadmiarze żelaza i manganu. Woda zawierająca nadmiar tych substancji może powodować próchnice oraz wywoływać schorzenia układu krążenia. Niebezpieczny jest także nadmiar glinu, który może powodować zanikanie pigmentu w skórze. Także zbyt duże stężenie fluoru może być niebezpieczne. W nadmiarze jest on bowiem rakotwórczy. Dlatego tak ważne jest, aby woda zawsze była wysokiej jakości. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości zlecić należy jej badanie.

Badanie wody

Badanie wody polega na określeniu kilkunastu wskaźników, a następnie porównuje się je z wymaganiami jakie określone są przez Ministerstwo Zdrowia. Jeśli podczas badania okaże się, że któryś wskaźnik wyrazie przekracza kryteria określone przez Ministerstwo Zdrowia wodę należy uzdatniać. Podczas badania wody analizowane są przede wszystkim trzy parametry. Pierwszym z nich jest barwa wody. Woda, w której nie znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia jest bezbarwna. Woda zanieczyszczona zwykle jest zażółcona lub zielonkawa. Drugi parametr to mętność wody. Jeśli woda nie jest idealnie przejrzysta oznacza to, że jest zanieczyszczona. Za mętność wody odpowiadają zawiesiny organiczne. Trzeci parametr dotyczy zapachu wody. Ten badany jest w sposób organoleptyczny. Zdrowa woda oczywiście nie posiada żadnego zapachu. Poza tymi trzema parametrami podczas badania analizowane są również parametry fizykochemiczne. Badanie są takie czynniki jak pH wody, twardość wody, poziom takich substancji jak żelazo, mangan, azotany, chlor oraz badana jest przewodność elektroniczna wody. Często badany jest także stan bakteriologiczny wody. W tym przypadku bada się wodę pod kątem obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków oraz bakterii Legionella.

Gdzie zlecić badanie wody?

Badania wody przeprowadzają laboratoria w terenowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych. Dodatkowo wodę badają także laboratoria działające przy niektórych uczelniach oraz laboratoria prowadzone przed podmioty prywatne. Jeśli badanie zakończy się wynikiem pozytywnym, wówczas laboratorium wydaje specjalne orzeczenie o przydatności wody do picia i na potrzeby gospodarcze. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia laboratorium wydaje decyzję o konieczności uzdatniania wody. Aby móc zlecić badanie konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza określającego zakres badania. Wypełniony formularz wraz z próbką wody dostarczyć należy do wybranego laboratorium. Ważne jest, aby próbka wody została pobrana w prawidłowy sposób i do odpowiedniego pojemnika. Przed pobraniem próbki warto jest skontaktować się z laboratorium, aby uzyskać wskazówki co do właściwego pobrania próbki wody. Bardzo ważne jest, aby próbka wody została dostarczona do laboratorium tego samego dnia, w którym została pobrana. Próbki wody nie można przechowywać dłuższy czas. Koszt badania to kilkaset złotych. Wszystko zależy od zakresu badania. Na wyniki poczekać trzeba zaledwie kilka dni.

Dodaj komentarz

Close Menu