Jak działa przydomowa spalarnia śmieci?

Coraz więcej ludzi rozważa założenie przydomowej spalarni śmieci, aby pozbyć się zalegających odpadów. Czy warto decydować się na taką inwestycję? 

Funkcjonowanie przydomowej spalarni śmieci

Procesowi spalania można poddawać praktycznie każdy rodzaj odpadów. Warto pamiętać, że wysokie temperatury, w jakich odbywa się ten proces (średnio 5 000 – 7 000 stopni Celsjusza) uniemożliwiają występowanie toksycznych pozostałości, które wydzielane są do atmosfery lub, poprzez nieszczelny układ podzespołów, do wnętrza domu.

Problem zalegających śmieci występuje przede wszystkim na wsiach, ze względu na stosunkowo rzadkie wywozy odpadów przez firmy zewnętrzne. Dodatkowo, pojawia się kwestia odpadów organicznych, pochodzących z uprawy ogródków oraz hodowli drobnej zwierzyny (obornik, kompost). Spalanie zróżnicowanych śmieci, oprócz sposobu na zutylizowanie ich, może być także świetnym pomysłem na alternatywny sposób ogrzania domu. Ciepło, które występuje w reakcji spalania, ma realny potencjał, żeby zastąpić powszechnie stosowane metody grzewcze. Przy dużej ilości śmieci, poddawanych procesowi spalania, pojawia się nadmiar energii, którą można wykorzystać w każdym gospodarstwie domowym.

Ponadto, instytucje Unii Europejskiej zachęcają Polskę do odchodzenia od formy składowania śmieci na wielkoobszarowych wysypiskach, które znajdują się na terenach poprzemysłowych. Z roku na rok zwiększa się liczba śmieci, co powoduje powstawanie coraz to nowych składowisk. W nowoczesnych spalarniach śmieci można spalać zarówno odpady organiczne, opony, odpady gumowe czy tworzywa sztuczne, czyli przede wszystkim niepotrzebne resztki, które wciąż zalegają na polskich wysypiskach i nie są wtórnie wykorzystywane w procesach przemysłowych i technologicznych.

Kwestia ekologii i dofinansowanie przez programy Unii Europejskiej

Przydomowe spalarnie śmieci są rozwiązaniem proekologicznym, o ile energia wytworzona w procesie spalania pozostaje w zamkniętym obiegu. Wykonując projekt utylizatora, należy przestrzegać podstawowych wytycznych, które są oficjalnymi zaleceniami wydanymi przez Unię Europejską. Gdy piec spełnia wszystkie wymogi, można otrzymać wysokie dofinansowanie UE w ramach programów proekologicznych. Zyskując dodatkowy kapitał, zmniejsza się tym samym własny wkład finansowy, a wybudowanie przydomowej spalarni staje się coraz bardziej opłacalne.

Podsumowanie – czy warto zainwestować w przydomową spalarnię śmieci?

Przydomowe spalarnie śmieci wciąż nie są popularną formą utylizacji odpadów na terenie naszego kraju. Warto rozważyć opisywaną inwestycję, szczególnie mieszkając na obszarze wiejskim. Ekologia to przyszłość naszej planety. Ponadto, zgodnie z przepisami wdrażanymi przez instytucje Unii Europejskiej, Polska będzie odchodzić od składowania odpadów na wysypiskach. Podczas decydowania się na budowę urządzenia, warto przeanalizować wszystkie aspekty oraz poszukać firmy, która profesjonalnie zajmuje się zakładaniem przydomowych spalarni śmieci, na podstawie wcześniej wykonanego kosztorysu.