Jak działa nowoczesna oczyszczalnia ścieków?

Polska to kraj ubogi w wodę, a kilka lat temu zanieczyszczenie Wisły, Odry i kluczowych rzek było olbrzymie. Na szczęście powstały oczyszczalnie ścieków, które skutecznie ograniczyły ten proces, a poniżej zawarto kompleksowe informacje na temat ich działania.

Z mieszkań wprost do oczyszczalni ścieków

Jak działa nowoczesna oczyszczalnia ścieków? To pytanie zadawane bardzo często, a nic w tym dziwnego. W końcu jest to temat, który każdego dnia dotyczy nas. Ścieki produkowane w mieszkaniach odprowadzane są z niego rurami kanalizacyjnymi, a kolejno trafiają do rur zbiorczych. Stamtąd płyną grawitacyjnie wprost do komory zbiorczej, będącej częścią oczyszczalni ścieków. Cała sieć kanalizacyjna jest niewidoczna gołym okiem dla mieszkańców, jednak oplata jego teren niczym grzybnia, ukrywając się pod parkami, drogami i dnami rzek.

Jak oczyszcza się ścieki?

Kolejne ważne pytanie. Nie jest to proces krótki, dzieli się na etapy, a każdy z nich ma kluczowe znaczenie dla ilości i jakości odzyskanej wody.

I stopień – mechaniczne oczyszczanie ścieków

I stopień oczyszczania ścieków polega na usunięciu z nich zanieczyszczeń stałych, piasku, żwiru, wszelakich zawiesin oraz tłuszczów. Komora zbiorcza, o której wcześniej wspomniano, w nowoczesnych oczyszczalniach jest całkowicie zhermetyzowana. Z niej ścieki przepływają przez szereg krat, piaskowników i osadników wstępnych, których zadaniem jest mechanicznie oczyścić ścieki, aby mogły trafić do pompowni pośredniej. Kraty stanowią układ złożony z 8-10 elementów, przez który zanieczyszczenia są odcedzane. Wszystko, co pozostaje na kratach, zostaje opłukane i poddane dezynfekcji, kolejno trafiając do spalarni śmieci lub innego zakładu przetwarzania odpadów. W taki sposób wstępnie oczyszczone ścieki przy pomocy rynny zsypowej przetransportowane są do piaskowników z odtłuszczaczami. Urządzenia te wykorzystują proces flotacji do usunięcia z nich zawiesin mineralnych, tj. piasku, żwirów i drobnych kamieni. Po tej czynności na ścieki czekają osadniki wstępne wykorzystujące sedymentacje do eliminacji organicznych zawiesin cięższych od wody. Później, w tym samym procesie, znajdujące się w nich zawiesiny lżejsze od wody zostają zebrane i nazwane tzw. osadem wstępnym.

II stopień – biologiczne oczyszczanie ścieków

Uprzednio przygotowane ścieki dostają się do 10 biologicznych ciągów technologicznych. W nowoczesnych oczyszczalniach ścieków każdy ciąg składa się z reaktora biologicznego, dwóch osadników wtórnych i układu recyrkulacji osadu czynnego. Każdy reaktor biologiczny złożony jest z dwóch komór napowietrzania, a ich cel to usunięcie węgla, azotu i fosforu. Kolejno ścieki mieszane są z osadem czynnym, składającym się z mikroorganizmów. Zadaniem organizmów żywych jest rozłożenie związków biogennych będących w ściekach. Po tym procesie zmieszany osad ze ściekami trafia do osadników wtórnych i tam dopiero zachodzi podział na osad czynny i oczyszczone ścieki. Jest to najważniejsza czynność, ponieważ wpływa na jakość wody. Po tym procesie woda zostaje zawrócona do kanalizacji, a osad wtórny do reaktora biologicznego.